Projekt spojil rodiče žáků, kteří se aktivně podílejí na projektu.

IMG_0067Uměleckým duchem celého projektu je paní Martina Buřičová. Tvoří webové stránky naší třídy a školní stránky o projektu. Je autorkou loga, originálních kreseb, tvůrcem a dodavatelem 30 deníků pro děti, na jejichž vytvoření  darovala dětem barevné papíryTiskárna AFBKK, placek s logem, mapy UNESCO v naší třídě s vlaječkami navštívených památek, a je zdrojem stálých nápadů.

Praktickou stránku výjezdů, finance a různé potřebné činnosti na výletech si vzala za své paní Martina Reimerová. Také se podílí na přípravě organizace.

Pan Tomáš Havelka před výjezdem připravuje děti odbornými přednáškami, ketré vždy proloží tajným úkolem s hádankou.

Tvorbou některých videí i fotografiemi přispěl pan Robermapa ČR UNESCOt Smělý. Ten povede na výletě děti ke znalosti správného pořizování fotografií či videí.

Paní Jiřina Poláčková zajistila výrobu triček potištěných našim logem a dodala je.

Škola přispěla v tomto kalendářním roce částkou 5 000 Kč.IMG_4535

Paní Radka Pavlíčková přispěla na tento výlet darem 5 000 Kč a aktivně se účastnila organizace výletu do Kutné Hory, ujala se i role průvodce.

Paní Jana Maynardová přispěla do fondu částkou 1 000 Kč.

Paní Martina Reimerová  přidala na výlet 1 700 Kč. Zajistila 3 hodnotné dary pro vítěze v soutěži pro nejaktivnější žáky, která je  připravena s jasnými bodovacími kritérii.

plackyPaní Zelinková se aktivně účastní příprav na výlet na Vysočinu (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou).

Překlady již připravily: paní Ludmila Zubková, paní Jana Maynardová, paní Radka Pavlíčková, paní Martina Buřičová. Každým dnem přibývají další…

Ovšem nemalou mírou na prozatím zdárném vývinu projektu mají  všichni rodiče, kteří své děti posílají na výlety a platí  jim je.

Děkujeme!!!!!