Třídním učitelem a nositelem tohoto projektu je PaeDr. Lubica Karausová. Podívejte se na některé její glogy.